Team Åsvik

Toril er teamet´s førstefører Team Åsvik´s buss.

Team Åsvik er et team som ikke har ambisjoner om å slå alle konkurrentene men delta på bilcross når vi har tid og råd.

Team Åsvik har Toril Åsvik som førstefører. Team Åsvik er i disse dager i forhandlinger med teamsjef om han skal være teamets andrefører.

Redaksjonen vil komme med mer info senere når dette er klart.

Du er besøkende nr. Hit Counter på denne siden.